Vážení uchazeči,

od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jehož název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR (General Data Pretection Regulation). Jedná se o dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu osobních údajů ve světě. Vzhledem k tomu, že vzdělávací instituce zpracovává velké množství osobních údajů, musí přijmout určitá opatření tak, aby vše bylo v souladu s tímto nařízením.

Většina osobních údajů, která D&V Institut dalšího vzdělávání (dále jen DV Institut) shromažďuje a zpracovává, jsou údaje, které mu ukládá zákon nebo nezbytně nutné k zajištění výchovně vzdělávacího procesu (jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště, státní příslušnost apod.). K použití některých osobních údajů bude DV Institut požadovat váš písemný souhlas (zveřejnění fotografií na webových stránkách a v místním tisku, předání osobních údajů apod.).

Všechny osobní údaje, které DV Institut shromažďuje, ať už v elektronické či v písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. DV Institut tyto údaje shromažďuje a využívá pouze k účelům, pro které byly shromážděny (např. evidence pro příslušné ministerstvo) a neposkytuje tyto údaje dalším subjektům. Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu s příslušnými zákony.