Co se žáci naučí?

  • bezpečnost
  • používat linky 155 a 112
  • bezvědomí
  • kardiopulmonální resuscitaci (KPR)
  • krvácení
  • stabilizační (zotavovací) polohu otáčení
  • a mnoho dalšího

 

Cena pro 1 žáka je 200 Kč včetně výukových materiálů. Na závěr kurzu obdrží certifikát.