PRVNÍ POMOC pro žáky ZŠ a SŠ

Realizujeme výuku a vzdělávání první pomoci dětí základních a středních škol. Využíváme moderní multimediální pomůcky a výukové modely a díky tomu se výuka stává efektivní, časově nenáročná, jednoduchá a pro účastníky zajímavá. Žáci se dozví základní důležité informace k poskytování předlékařské první pomoci.

Každý účastník kurzu po jeho absolvování získá certifikát.

Naučíme žáky, jak se mají zachovat, dojde-li ke zranění. Jak přivolat rychlou zdravotnickou pomoc, zastavit krvácení nebo resuscitovat. Žáci si všechno prakticky vyzkouší, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci prožitkem. Máme zpracovány vlastní výukové materiály, které žáci obdrží.