Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z některé profesní kvalifikace, je možné, že prokázal kompetence, které jsou předmětem ověřování i u profesní kvalifikace Příprava minutek (kód:65-004-H). Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace Příprava minutek (kód:65-004-H) jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky.