Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101931).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce podrobně rozpracuje kritéria podle charakteru konkrétních zadaných pokrmů.

Uchazeči bude zadána příprava nejméně dvou různých pokrmů na objednávku ( tzn. ze dvou různých druhů masa a rozdílných technologických úprav). Počet připravovaných porcí jsou dvě od každého ze zadaných pokrmů, součástí každého pokrmu bude vhodná příloha.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a technologických postupů, dodržování časového harmonogramu.

Při hodnocení zhotovených pokrmů se provede ochutnávka, budou posouzeny požadované typické vlastnosti. Bude provedena kontrola kvality, hmotnosti a pokrmy budou senzoricky zhodnoceny.