Pořádá: D&V institut dalšího vzdělávání – Mgr. Daniel Vančura, MBA

Adresa konání: SOŠ stravování Říčany s. r. o., Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany

Název nabídky:

 

Složitá obsluha hostů (65-008-H)

 

Druh nabídky: zkouška profesní kvalifikace
Vstupní požadavky: ·         ukončené základní nebo střední vzdělání

·         platný zdravotní průkaz

Osnova: ·         uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku

·         vyřizování objednávek hostů

·         sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů

·         příprava a podávání nápojů, ošetřování a skladování nápojů

·         nakládání s inventářem

·         skladování potravinářských surovin

·         rozlišení základních způsobů obsluhy a akcí

·         příprava a výzdoba tabulí a prostor

·         podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou

·         obsluha zařízení v odbytovém středisku

·         výroba míchaných nápojů

·         obsluha výčepních zařízení

·         organizování práce v provozu a při gastronomických akcích

·         zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

·         provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

·         inkasování plateb od hostů, vyúčtování tržeb

 

Rozsah: 5 – 7 hodin zkouška k získání profesní kvalifikace
Výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Garant nabídky: Mgr. Daniel Vančura, MBA
Autorizovaná osoba: Mgr. Daniel Vančura, MBA
Min. počet účastníků: 3 osoby (v případně nižší účasti individuální kalkulace)
Cena nabídky: 9.990 Kč
Termíny: dle aktuální nabídky na webových stránkách na www.dobryseminar.cz a na www.narodnikvalifikace.cz
Kontakty: 732 192 954, info@dobryseminar.cz