Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z některé profesní kvalifikace, je možné, že prokázal kompetence, které jsou předmětem ověřování i u profesní kvalifikace Složitá obsluha hostů (kód:65-008-H). Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace Složitá obsluha hostů (kód:65-008-H) jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky.