Vaříte rádi a s chutí? Používáte přitom správné suroviny a postupy?

Umíte správně sestavit menu a chcete si své nápady ověřit s odborníkem?

Pak nás kontaktujteu a absolvujte kurz profesní kvalifikace Příprava minutek!. Je určen široké veřejnosti, osobám vedených na Úřadech práce České republiky, zaměstnancům v gastro oborech jako rozšiřující kvalifikace, ale i ostatním zájemcům, pro které je gastronomie osobní či profesní prioritou.

Rozsah kurzu je 40 hodin.

Výstupem je Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

Volit postup práce, potřebné suroviny a zařízení pro přípravu pokrmů
Připravit suroviny pro výrobu jídel

Sestavit jídelní lístek a sled pokrmů

Upravit jateční maso, drůbež, ryby a zvěřinu pro kuchyňské zpracovávání
Připravit teplé pokrmy podle receptur

Připravit a péct moučníky

Připravit teplé nápoje

Zpracovat a upravit polotovary
Nakládat s inventářem
Skladovat potraviny a nápoje dle hygienických předpisů.
Obsluhovat technologická zařízení v provozu

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, bližší informace naleznete na odkaze: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-6-Priprava_teplych_pokrmu/revize-418

Uchazeči bude zadána příprava nejméně dvou různých pokrmů teplé kuchyně. Sestavu pokrmů a počet připravovaných porcí určí autorizovaná osoba. Doporučený počet porcí je 10.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a technologických postupů, dodržování časového harmonogramu.

Při hodnocení hotového pokrmu se provede ochutnávka, budou posouzeny požadované typické vlastnosti. Bude provedena kontrola kvality, hmotnosti a pokrm bude senzoricky zhodnocen.

Při hodnocení hotového pokrmu se provede ochutnávka, budou posouzeny požadované typické vlastnosti. Bude provedena kontrola kvality, hmotnosti a pokrm bude senzoricky zhodnocen.