Věnujete se gastronomii na vyšší úrovni? Baví Vás předvádět své dovednosti přímo před hostem?

Pak nás stačí kontaktovat a absolvujte kurz profesní kvalifikace Složitá obsluha hostů. Je určen široké veřejnosti, osobám vedených na Úřadech práce České republiky, zaměstnancům v gastro oborech jako rozšiřující kvalifikace, ale i ostatním zájemcům, pro které je vysoká gastronomie dalším krokem v profesním růstu.

Rozsah kurzu je 100 hodin, kdy více jak polovina hodin je uskutečněna v praxi.

Výstupem je Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

Používat zúčtovací techniku, včetně vyúčtování.
Uvést hosty k stolu a pomoci při výběru jídel a nápojů.
Sestavit jídelní a nápojový lístek.
Připravit teplé nápoje, včetně servisu.
Servis a ošetřování studených nápojů a jejich skladování.
Používat inventář vzhledem k jeho určení.
Připravit slavností tabuli dle zadání včetně servisu.
Skladování potravin a nápojů dle hygienických předpisů.
Obsluhovat hosty v souladu se správnými technikami jednoduché a složité obsluhy.

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, bližší informace naleznete na odkaze: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-14-Slozita_obsluha_hostu/revize-405

Ověřování bude provedeno v gastronomickém středisku při simulovaných nebo reálných akcích. Může se jednat o obsluhu při slavnostních příležitostech – banketech, koktejlech, rautech a dalších společenských příležitostech.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pravidel obsluhy, ke kvalitě komunikace s hostem i k časovému hledisku. Praktické předvedení činností uchazeč doplní slovním vysvětlením. Bude provedena kontrola kvality vykonané práce.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky obsluhy, dodržování časového harmonogramu, estetická hlediska, profesionální chování.