1. Rozhodnutí o udělení autorizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

2. Živnostenské oprávnění

 

3. Rozhodnutí o udělení akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR