Pracujete v restauraci nebo Vás prostě jen baví hostit své přátele?

Jste vstřícní a rádi komunikujete s lidmi?

Pak nás kontaktujte a absolvujte kurz profesní kvalifikace Jednoduchá obsluha hostů. Je určen široké veřejnosti, osobám vedených na Úřadech práce České republiky, zaměstnancům v gastro oborech jako rozšiřující kvalifikace, ale i ostatním zájemcům, kteří se pohybují v gastronomickém prostředí.

Rozsah kurzu je 70 hodin z čehož více jak půlka hodin je přímo v praxi.

Výstupem je Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

Používat zúčtovací techniku, včetně vyúčtování.

Uvést hosty k stolu a pomoci při výběru jídel a nápojů.
Znát a umět sestavit jídelní a nápojový lístek.
Připravit teplé nápoje, včetně servisu.
Servis a ošetřování studených nápojů a jejich skladování.
Používat inventář vzhledem k jeho určení.
Skladování potravin a nápojů dle hygienických předpisů.
Obsluhovat hosty v souladu se správnými technikami obsluhy

ZDARMA Vás naučíme nové technologické postupy a předáme inovativní receptury v přípravě teplých nápojů!

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, bližší informace naleznete na odkaze: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-12-Jednoducha_obsluha_hostu/revize-63

Uchazeči bude zadána příprava konkrétních činností a úkolů při obsluze hosta, které si autorizovaná osoba předem připraví a rozpracuje podle daných kritérií.

Uchazeč připraví pracoviště a potřebný inventář. Dále bude hodnocena technika obsluhy a organizace práce, hodnocení úrovně komunikace s hostem, společenské a profesionální chování. Způsob a správnost vyúčtování s hostem. Zhodnocena bude bezchybnost při vyúčtování tržeb. Bude provedena kontrola kvality vykonané práce.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky obsluhy, dodržování časového harmonogramu