Název kurzu Příprava teplých pokrmů
NSK kód (65-001-H) Profesní kvalifikace
Charakteristika kurzu a informace o závěrečné zkoušce Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám.
Obsah zkoušky Ke stažení zde: PDF
Vyučovací celky Kuchařská technologie, potraviny a výživa, hospodářské výpočty a evidence, stolničení
Rozsah kurzu 120 hod. + 7 hod. zkouška (z toho 50 hodin teorie a 70 hodin praxe)
Systém výuky Výuka teorie v předem stanoveném termínu (pátek + sobota), přesný rozvrh hodin vždy ve vypsaném termínu, provozní praxe podle individuálního rozpisu.
Cena kurzu 16.900,- (cena včetně odborné zkoušky; v ceně nejsou zahrnuty učebnice)
Adresa učebny SOŠ stravování Říčany s. r. o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
Odborné pracoviště Restaurant “U Labutě, 17. listopadu 214/14, 251 01 Říčany,

SOŠ stravování Říčany s. r. o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Pořádá D&V institut dalšího vzdělávání, Mgr. Daniel Vančura, MBA
Telefon 732 192 954
Email info@dobryseminar.cz
Web www.dobryseminar.cz