Název kurzu Jednoduchá obsluha hostů
NSK kód (65-007-H) Profesní kvalifikace
Charakteristika kurzu a informace o závěrečné zkoušce Kurz vede k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci po složení zkoušky před autorizovanou osobou . Poplatek za tuto zkoušku je již v ceně kurzovného. Nelze použít pro vydání Živnostenského oprávnění, slouží jako kvalifikační doklad pro zaměstnanecký poměr.
Obsah zkoušky Ke stažení zde: PDF
Vyučovací celky Stolničení, potraviny a výživa, hospodářské výpočty a evidence.
Rozsah kurzu 100 hod. + 3,5 hod. zkouška (z toho 40 hodin teorie a 60 hodin praxe)
Systém výuky Výuka teorie v předem stanoveném termínu (pátek + sobota), přesný rozvrh hodin vždy ve vypsaném termínu, provozní praxe podle individuálního rozpisu.
Cena kurzu 12.400,- (cena včetně zkoušky před autorizovanou osobou na profesní kvalifikace; v ceně nejsou zahrnuty učebnice)
Adresa učebny SOŠ stravování Říčany s. r. o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
Odborné pracoviště Restaurant “U Labutě, 17. listopadu 214/14, 251 01 Říčany
Pořádá D&V institut dalšího vzdělávání, Bc. Daniel Vančura
Telefon 732 192 954, 212 246 354
Email info@dobryseminar.cz
Web www.dobryseminar.cz