Základy práce na počítači – kurz nebo školení je určeno začátečníkům, kteří se potřebují rychle naučit pracovat s osobním počítačem nebo notebookem. Seznámíme Vás se základními pojmy v oblasti počítačů, naučíme Vás pracovat s myší a klávesnicí, orientovat se v prostředí MS Windows, vytvářet, upravovat a tisknout dokumenty, pracovat se soubory a složkami na počítači, vyhledávat dokumenty na počítači, používat USB flash disk, CD a DVD, paměťové karty, seznámíte se s programy, které jsou součástí MS Windows, s možnostmi úpravy pracovní plochy a hlavní  nástrojové lišty a se základním nastavením obrazovky a klávesnice. Po skončení kurzu nebo školení budete schopni otevírat a tisknout textové dokumenty a obrázky, pouštět muziku a video a vytvářet jednoduché textové dokumenty.

 Jednoduchá správa počítače
– kurz nebo školení je určeno domácím uživatelům počítače s operačním systémem MS Windows, kteří se chtějí naučit udržovat svůj počítač, přizpůsobovat uživatelské prostředí svým potřebám, instalovat nový hardware a software, nastavovat připojení k Internetu a elektronickou poštu a seznámit se s antivirovou ochranou. Po skončení kurzu nebo školení budete schopni správně pečovat o svůj počítač.

 Počítač pro začátečníky
– kurz nebo školení je určeno pro úplné začátečníky v práci s počítači. Posluchači se seznámí se základními pojmy, s ovládáním počítače a vyhledáváním v síti Internet. Naučíte se vytvářet jednoduché dokumenty v programu Microsoft Word a základní tabulky v programu Microsoft Excel včetně formátování a jejich tisku.
 
 EXCEL základní – kurz nebo školení je určené pro začátečníky v práci s programem Excel. Posluchači se během školení seznámí s pracovním prostředím programu Excel, naučí se vytvářet, upravovat a formátovat tabulky, zadávat vzorce a funkce, vytvářet grafy, tisknout tabulky a grafy. Posluchači se také seznámí se základy práce s dlouhými seznamy a naučí se upravovat prostředí Excelu.

 WORD základní – kurz nebo školení je určené pro začátečníky v práci s programem Word, kteří doposud tento program příliš nepoužívali. Po skončení školení budou posluchači schopni vytvářet, upravovat a tisknout krátké textové dokumenty. Na začátku školení se posluchači seznámí s psaním speciálních a méně používaných znaků a s prací s dokumenty. Dále se naučí upravit formát písma, kopírovat, přemisťovat a vkládat text, používat automatické opravy, kontrolovat pravopis, nastavovat způsob zobrazení dokumentu a vzhled stránky, formátovat odstavce, používat odrážky a číslování, tabulátory, záhlaví a zápatí, vkládat objekty a obrázky, rychle měnit vzhled celého dokumentu pomocí stylů a dokument vytisknout.

 PowerPoint – kurz nebo školení je určené pro začátečníky v práci s programem PowerPoint. Během školení se posluchači naučí vytvořit prezentaci obsahující všechny obvyklé prvky. Posluchači se seznámí s prezentačními metodami a s pravidly výběru vhodné prezentace pro daný účel a publikum. Posluchači se naučí pracovat se snímky, textem, objekty, grafikou, tabulkami a SmartArty. Naučí se upravovat vzhled prezentace, používat základní efekty, připravovat podklady, tisknout prezentace a prezentace předvádět.

 Outlook – kurz nebo školení je určené uživatelům, kteří doposud nepoužívají program Outlook. Posluchači školení se naučí pracovat s elektronickou poštu – odesílat a přijímat zprávy, posílat přílohy. Dále se naučí používat kalendář, kontakty, úkoly, poznámky, tisknout data a nastavit prostředí Outlooku.

 Internet základní – pro uživatele, kteří chtějí získat základní přehled o Internetu,  o možnostech jeho využití, chtějí se naučit vyhledávat informace pomocí Internetu, používat elektronickou poštu,  dozvědět se základní informace o antivirové ochraně